Het ontwikkelen van een werkplekconcept

op maat van performante teams

Wetenschappelijke behoeftenanalyse

Via een uitgebreide analyse doorgronden we uw manier van werken. Het doel is om het werkplekgebruik te optimaliseren en de werkplek beter te doen aansluiten bij de echte behoeften van uw teams.

Wanneer heeft u nood aan een werkplekanalyse?

U gaat verhuizen

U wenst een Agile of hybride werkcultuur te installeren

Uw kantoren staan leeg en u wil uw oppervlaktes optimaliseren

U wil telewerk verankeren in uw samenwerking

U wenst Activity Based Working te introduceren

U wil een deel van uw kantooromgeving verhuren om uw kosten te verminderen

Onze tools en diensten op maat

De behoeftenanalyse kan volledig op maat uitgerold worden en wordt afgelijnd aan de behoeften van uw organisatie. Niet enkel het bekomen van harde, objectieve data is belangrijk maar ook het betrekken van uw teams in het analyseproces. Zo leggen we de basis voor een succesvolle transitie.

Wij beschikken over een waaier aan analysetools:

Definiëren van de visie

De strategie en cultuur van de organisatie bepalen mee de werkomgeving. Een heldere visie op het “waarom” is essentieel voor het succes van uw project. Door middel van een strategische workshop activeren we de top van de organisatie en formuleren we een duidelijk kader voor een vernieuwde samenwerking.

Nabijheidsanalyse

Tijdens een interactieve workshop brengen we de noodzakelijke fysieke nabijheden tussen de teams in kaart. De nabijheidsanalyse kan gebruikt worden om het macroplan uit te werken.

"Een performante organisatie met tevreden werknemers vraagt een aangepaste, hybride werkomgeving die optimaal aanlsuit bij de werkelijke behoeften van de teams"

Profielbepaling

In uw organisatie werken verschillende soorten profielen, zoals vorsers, nomaden en sedentairen. Elk profiel heeft typische werkplekbehoeften. Aan de hand van onze brainmove methodiek leveren de teams input voor het opmaken van deze profielen. Zo kan de werkomgeving optimaal afgestemd worden op hun behoeften.

Analyse van de teambehoeften

Wat zijn de primaire processen in een team? Hoe werken we efficiënt samen? Hoe ondersteunt de werkomgeving de behoeften van uw teams? Via workshops, focusgesprekken en vragenlijsten verzamelen we informatie over de werkprocessen.

Bezettingsmeting

brainmove beschikt over een professionele tool om de werkplekbezetting gedurende enkele weken in kaart te brengen. Dit gebeurt aan de hand van een observatie van alle werkplekken en vergaderzalen, verschillende malen per dag.

Locatie- en mobiliteitsanalyse

Een locatie kiezen voor een nieuwe vestiging is niet eenvoudig. Kunnen uw werknemers zich makkelijk verplaatsen? Is er een station in de buurt? Kunnen we abonnementen aanbieden? Hoeveel fietsparkings zijn nodig? Een locatie- en mobiliteitsanalyse brengt de mogelijkheden in kaart en legt het verband met de profielen in uw organisatie.

Specificatierapport

We geven uw interieurarchitect of spaceplanner een efficiënte briefing op basis van een volledig en strategisch specificatierapport.

Dienstverlening

U wenst de hospitality in uw bedrijf te verbeteren of te perfectioneren? Klanten ontmoeten op afspraak of een gestroomlijnde baliewerking? brainmove helpt u gastvrije dienstverlening te verankeren in het DNA van uw organisatie.

Onze cliënten getuigen

U weet waar u naartoe wilt en kent de specificaties voor uw nieuwe werkomgeving? Toch stuit u op weerstand en het gevoel dat u hulp nodig heeft bij de implementatie.

Scroll naar boven