Workplace strategy

Het ontwikkelen van een werkplekconcept op maat
van performante teams !

Wetenschappelijke behoeftenanalyse

Via een uitgebreide analyse doorgronden we uw manier van werken.

Het doel is om het werkplekgebruik te optimaliseren en de werkplek beter te doen aansluiten bij de echte behoeften van uw teams.

Wanneer heeft u nood aan een werkplekanalyse?

U gaat verhuizen

U wenst een Agile of hybride werkcultuur te installeren

Uw kantoren staan leeg en u wil uw oppervlaktes optimaliseren

U wil telewerk verankeren in uw samenwerking

U wenst Activity Based Working te introduceren

U wil een deel van uw kantooromgeving verhuren om uw kosten te verminderen

Onze tools en diensten
op maat

De behoeftenanalyse kan volledig op maat uitgerold worden en wordt afgelijnd aan de behoeften van uw organisatie. Niet enkel het bekomen van harde, objectieve data is belangrijk maar ook het betrekken van uw teams in het analyseproces. Zo leggen we de basis voor een succesvolle transitie.
Wij beschikken over een waaier aan analysetools:

De strategie en cultuur van de organisatie bepalen mee de werkomgeving. Door middel van een strategische visieworkshop activeren we de top van de organisatie en bepalen we de richting van uw werkplekproject. De visie creëert een duidelijk kader waaraan concrete acties kunnen worden gekoppeld. Een heldere kijk op het “waarom” is essentieel voor het succes van uw project.

Hoeveel bureaustoelen, kasten en tafels hebben we? Wat is de staat van dit materiaal? Kunnen we zaken recuperen? Hoeveel laptops hebben we in ons bedrijf? Welke toestellen zijn toe aan vervanging? Hoeveel medewerkers gebruiken een tweede scherm? Wij helpen u graag verder met een grondig gedocumenteerde inventaris van uw meubilair en IT materiaal.

In uw organisatie werken verschillende soorten profielen, zoals vorsers, nomaden en sedentairen. Elk profiel heeft typische werkplekbehoeften. Aan de hand van onze unieke methodiek leveren de teams ons de input voor het opmaken van deze profielen. We gebruiken ze om een optimale werkplekkenmix te ontwikkelen.

Wij beschikken over een eigen professionele tool ‘braincount’ waarmee we de werkplekbezetting gedurende enkele weken in kaart brengen. Dit gebeurt aan de hand van een observatie van alle werkplekken, verschillende malen per dag. Op deze manier krijgt u een objectief beeld van het gebruik van de werkplekken in uw kantoor. We combineren deze informatie ook met de eventuele badgegegevens. De huidige bezetting is cruciaal om de toekomstige nodige capaciteit in te schatten.

Een grondige briefing van de architect vraagt een helder inzicht in de benodigde oppervlaktes, de hoeveelheid ruimtes en de type ruimtes die passen bij de behoeften van uw teams. De werkplekkenmix is een overzicht van de verschillende werkplekken die u nodigt hebt in uw kantooromgeving.

Bij aanvang van een nieuw project is het belangrijk om de huidige situatie (as-is) te begrijpen. brainmove observeert uw werkomgeving en bestudeert de grondplannen en het organigram. We analyseren het gebruik van de vierkante meters in uw gebouwen en onderzoeken de verhouding tussen de verschillende types oppervlaktes. Deze informatie is het startpunt om strategische keuzes te ondersteunen.

Hoe ondersteunt de werkomgeving de behoeften van uw teams? Wat zijn de primaire processen in een team? Hoe kunnen de teams efficiënt samenwerken? Via workshops, focusgesprekken en vragenlijsten verzamelen we informatie over de werkprocessen.

Een locatie kiezen voor een nieuwe vestiging is niet eenvoudig. Kunnen uw werknemers zich makkelijk verplaatsen? Is er een station in de buurt? Kunnen we abonnementen aanbieden? Hoeveel fietsparkings zijn nodig? Een locatie- en mobiliteitsanalyse visualiseert de mogelijkheden en legt het verband met de profielen in uw organisatie.

U wenst de hospitality in uw bedrijf te verbeteren of te perfectioneren? U wenst de baliewerking in uw stad of gemeente te optimaliseren? On site omgaan met klanten en bezoekers vraagt vandaag een nieuwe, aantrekkelijke en gestroomlijnde aanpak. brainmove helpt u gastvrije dienstverlening te verankeren in het DNA van uw organisatie.

"Een performante organisatie met tevreden werknemers
vraagt een aangepaste, hybride werkomgeving die optimaal aanlsuit bij de werkelijke behoeften van de teams"

Onze klanten getuigen

U weet waar u naartoe wilt en kent de specificaties voor uw nieuwe werkomgeving? Toch stuit u op weerstand en het gevoel dat u hulp nodig heeft bij de implementatie.

Scroll naar boven