Ondersteunen overstap naar HNW

Fluvius wenste in haar kantoor in Melle te werken volgens de principes van NWOW.

Op termijn zal het hele hoofdkwartier aangepast worden aan een dynamische manier van samenwerken.

Er werd gestart met een pilootproject voor een enkele verdieping. Hier werden de designprincipes voor het activiteitsgebonden werken uitgetest.

Brainmove werd ingeschakeld om een grondige analyse te doen van de behoeften zodat het nieuwe werkplekconcept optimaal afgestemd zou zijn op de behoeften en primaire processen. Ook een doorlichting van de ontwikkelde werkplekcatalogus was aan de orde.

Op vraag van Fluvius werd een online tool op maat ontwikkeld om de teams efficiënt te bevragen.

Onze cliënten getuigen

Moet u de kostenstructuur van uw kantoren optimaliseren? Droomt u van een meer op samenwerking gerichte werkorganisatie? Gaat u verhuizen en wilt u een toekomstbestendige aanpak?

Scroll naar boven