Versterk uw organisatiecultuur

door aangepast gedrag te introduceren

Begeleidt uw teams op weg naar gedragsverandering

Weerstand tegen verandering is een natuurlijke reactie van vele mensen. Wanneer uw teams begrijpen wat u van hen verwacht, worden ze geactiveerd en dragen ze bij tot het succesverhaal van uw project.

Wanneer schakelt u onze changemanagers in?

U wilt het team geruststellen tijdens een verhuizing

U heeft een nieuw werkplekconcept geïntroduceerd maar de werkplek wordt niet goed gebruikt

Uw leidinggevenden geven het voorbeeld niet

U wenst te communiceren over de veranderingen

Uw werknemers laten bezittingen en documenten rondslingeren

U hebt een partner nodig om een changeplan uit te werken

Onze tools en diensten op maat

Een succesvolle samenwerking hangt niet enkel af van een geslaagd ontwerp en het aanbieden van een vernieuwende infrastructuur. Het succes van uw werkplekconcept steunt vooral op de manier waarop de werkomgeving gebruikt wordt door de medewerkers. brainmove helpt u om het gebruik van de werkomgeving bij te sturen en het gedrag van uw medewerkers te veranderen.

Changeplan

Een goed changeplan is pragmatisch en geeft richting aan uw transitietraject. Het plan speelt in op de weerstand in de organisatie door de leidinggevenden te activeren, de gebruikers te begeleiden en op het juiste moment de noodzakelijke informatie in de organisatie te verspreiden. Het brainmove team gebruikt de ADKAR methodiek bij het opstellen van changeplannen.

Intern communicatieplan

Om een succesvolle transitie mogelijk te maken is een helder communicatieplan noodzakelijk. Brainmove brengt de basisboodschappen in kaart en ontwikkelt out of the box acties om uw mensen te informeren en te activeren

"Het succes van een nieuwe werkomgeving hangt vooral af van de wijze waarop uw teams deze omgeving gebruiken en van de tools die ze ter beschikking hebben."

Gedragscharter

Welk gedrag wordt verwacht in een activiteitsgebonden werkomgeving? Hoe gaan we om met bezoekers? Waarvoor gebruiken we de werkplekken? Welke afspraken zijn nodig om het thuiswerk in goede banen te leiden? brainmove helpt u om duidelijke afspraken te maken en ze in een gedragscharter te gieten.

Werkplekspel

Wilt u gebruikersopleidingen leuker en interactiever maken? Motiveer uw werknemers met het werkplekspel! In kleine groepen kunnen zij verschillende voorstellen bespreken voor de implementatie van toekomstige hybride samenwerking. Het werkplekspel biedt een luchtige en leuke benadering om gedrag, waarden, afspraken en communicatie binnen uw organisatie te bespreken.

Ambassadeurstraject

De ambassadeurs vertegenwoordigen de teams. Ze komen samen om het “hoe” te bespreken. Hoe gaan we samenwerken in de toekomst? Hoe gaan we de werkplektypes gebruiken? Welke afspraken zijn hiervoor nodig? Veilige participatie zet problemen om in oplossingen.

Begeleidingstraject leidinggevenden

Gedrag veranderen van werknemers is vooral een kwestie van positief stimuleren. Teamleaders spelen een uiterst belangrijke rol in dit proces! Wanneer coach je je medewerkers? Wanneer stuur je ze in een bepaalde richting? En wanneer kan je ze best ondersteunen en ze zelfstandig aan het werk zetten? Brainmove ontwikkelt leiderschapstrajecten die leidinggevenden begeleiden doorheen een veranderingsproces. Heeft uw HR-afdeling al een leiderschapstraject uitgestippeld? Geen probleem! Onze experten ontwikkelen een aanpak die uw HR strategie aanvult.

Opleiding van gebruikers

De invoering van een nieuwe manier van werken heeft een grote impact op uw teams. Daarom wil Brainmove uw medewerkers voorbereiden op deze nieuwe manier van werken. Wij maken hen hierop attent door middel van gerichte opleidingen waarin zij de kenmerken van de nieuwe werkomgeving kunnen integreren.

Onze cliënten getuigen

U wil overgaan naar een hybride werkvorm? Uw traditionele werkomgeving is niet meer future proof? U bent op zoek naar een out-of-the-box aanpak?

Scroll naar boven