Piloottrajecten transformatie naar NWOW

De NMBS besloot in al haar kantoorgebouwen over te stappen naar een activiteitsgebonden werkomgeving volgens de principes van NWOW. 

Om deze immense opdracht goed voor te bereiden werden twee pilootprojecten gedefinieerd. De NMBS koos voor het atriumgebouw in Brussel en het diamantgebouw in Gent. 

Brainmove werd ingeschakeld als changemanager en ontwikkelde binnen het kader van de waarden van de NMBS een visie voor beide pilootprojecten. Vervolgens werd een begeleidingstraject uitgerold. In samenwerking met een ambassadeursgroep ontwikkelden we voor beide piloten een werkplekcharter met daarin de werkplekafspraken voor de dynamische werkomgeving. 

In nauwe samenwerking met het HR team werd een leiderschapstraject op maat uitgerold. Thema’s zoals vertrouwen, digitaal samenwerken en thuiswerken werden besproken. De Leesman index werd gebruikt om een evaluatie te maken van de oude werkomgeving ten opzichte van de nieuwe omgeving.

Onze cliënten getuigen

Moet u de kostenstructuur van uw kantoren optimaliseren? Droomt u van een meer op samenwerking gerichte werkorganisatie? Gaat u verhuizen en wilt u een toekomstbestendige aanpak?

Scroll naar boven