Efficïente hybride samenwerking

vraagt een gericht begeleidingstraject

Ondersteun uw teams bij het samenwerken op afstand

Sinds de Corona crisis is “The New World of Work” (NWOW) helemaal terug. Telewerken werd de norm, de rol van het kantoor verschuift naar een ontmoetingsplek en leidinggeven op basis van output en vertrouwen wordt steeds belangrijker. We spreken van hybride samenwerking en dit vraagt het herbekijken van onze processen.

Hybride samenwerken?

Uw managers voelen zich onvoldoende bekwaam om hun teams op afstand op te volgen

U wil uw medewerkers meer flexibiliteit bieden

Uw medewerkers hebben moeite met digitale tools

U vreest door het telewerken het contact met uw teams te verliezen

U bent op zoek naar een originele aanpak om de teamspirit te versterken

U hebt aangepaste tools nodig om de creativiteit van uw teams te stimuleren

Onze tools en diensten op maat

Samenwerken op afstand is zeker nuttig voor uw teams maar het kan de regelmaat en de kwaliteit van de communicatie aanzienlijk veranderen. Sommige collega’s worstelen met verminderde motivatie en output. brainmove heeft een toolset ontwikkeld om de maturiteit van uw organisatie in te schalen en bij te schaven.

NWOW scan

Meten is weten, aan de hand van de brainmove-NWOW-scan kunnen we de maturiteit van uw organisatie in kaart brengen. Aspecten zoals de kwaliteit van uw dynamische werkomgeving, het type leiderschapscultuur, de kwaliteit van kennisdeling en de hybride samenwerking worden doorgelicht. De scan stelt ons in staat om een gericht actieplan voor de toekomst te ontwikkelen.

Scannen van de digitale maturiteit

Bent u klaar om in uw organisatie op afstand samen te werken? Hoe verloopt het kennisbeheer? Welke tools ontbreken nog om tot een optimale samenwerking te komen? Hoe kan u het printgedrag bijsturen? Deze vragen worden stuk voor stuk onderzocht via onze digitale maturiteitsscan. We koppelen deze resultaten aan een concreet actieplan om de digitale samenwerking te optimaliseren.

"Het succes van hybride samenwerking is afhankelijk van gericht leiderschap. We moeten onze teams activeren door ze een duidelijk kader te bieden en autonomie te geven"

Leiderschapsontwikkeling

Wij begeleiden leidinggevenden in het ondersteunen van hun teams op afstand. Hybride samenwerking vraagt een aangepaste leiderschapsrol en heeft een belangrijke impact op het gedrag van de leidinggevende. Via opleidingen, workshops en coaching versterken we het leiderschap in uw organisatie.

Ondersteunen thuiswerk

De thuiswerkplek maakt ondertussen deel uit van de geïntegreerde bedrijfsvoering. Processen worden van thuis uit ondersteund en dit heeft een impact op de kwaliteit van de samenwerking. Brainmove evalueert de kwaliteit van het thuiswerk en werkt een actieplan uit om dit waar nodig bij te sturen. Ook in het uitwerken van een vernieuwend telewerkbeleid kunnen wij u ondersteunen.

Vergaderen op afstand

Het is niet eenvoudig om efficiënt en toch creatief te vergaderen op afstand. Er bestaan heel wat technieken om ook op afstand tot productief overleg te komen. Wij kunnen u ondersteunen via gerichte opleidingen, het uitwerken van een afsprakenkader en originele tips & tricks!

Onze cliënten getuigen

U wil overgaan naar een hybride werkvorm? Uw traditionele werkomgeving is niet meer future proof? U bent op zoek naar een out-of-the-box aanpak?

Scroll naar boven