Ontwikkeling van verschillende scenario’s

De teams van VAB zaten verspreid over twee gebouwen. 

Door de sterke groei van de organisatie bleek de huisvesting niet meer te volstaan. Ook de plaatsing van de teams in het gebouw was niet optimaal. 

Brainmove werd gevraagd om te helpen bij de herstructurering van de werkomgeving om zo op basis van “quick wins” een efficiëntere werking van de organisatie te bekomen. Er werd een grondige analyse uitgevoerd door brainmove waarbij de mogelijkheden werden onderzocht in het hoofdgebouw. We kwamen tot verschillende scenario’s van grondplannen en koppelden deze aan een budget. Ook een serie quick wins werd uitgewerkt.

Onze cliënten getuigen

Moet u de kostenstructuur van uw kantoren optimaliseren? Droomt u van een meer op samenwerking gerichte werkorganisatie? Gaat u verhuizen en wilt u een toekomstbestendige aanpak?

Scroll naar boven