Strategische begeleiding: bepaling van de toekomstige behoeften van de werkomgeving

amma assurances wenste haar werkomgeving te herzien door middel van een grondige studie.

De onderverdeling van de werknemers over 4 verschillende verdiepen bemoeilijkte de optimalisatie van de interne processen. amma assurances wou het samenwerkingsaspect kunnen versterken en tegelijkertijd hun manier van werken herzien.

Er moest eerst een duidelijke visie gedefinieerd worden om de krijtlijnen van de nieuwe werkomgeving vast te leggen. Vervolgens werd onderzocht wie de gebruikers zijn, hoe ze werken en wat hun functionele behoeften zijn in de kantooromgeving.

We waren in staat de vierkante meters die amma echt nodig heeft te berekenen, alsook de soorten ruimtes in beeld te brengen die zowel de manier van werken als de samenwerking tussen de teams kunnen bevorderen.

Ten slotte werd ook een nabijheidsanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mate van interactie tussen de verschillende afdelingen. Op basis hiervan konden wij een nabijheidssociogram opstellen dat de interne werking weerspiegelt.

Onze cliënten getuigen

Moet u de kostenstructuur van uw kantoren optimaliseren? Droomt u van een meer op samenwerking gerichte werkorganisatie? Gaat u verhuizen en wilt u een toekomstbestendige aanpak?

Scroll naar boven