Centralisatie van publieke diensten

Het lokaal bestuur van Olen zal tegen 2024 een nieuwbouwproject realiseren waarin alle diensten van de gemeente, OCMW en bibliotheek gecentraliseerd zullen worden.

Rekening houdende met de toenam van het thuiswerk wilden ze daarbij ook nadenken over flexibel ruimtegebruik. Niet alleen de verouderde en versnipperde infrastructuur was toe aan modernisering, ook de contacten met de burger werden herdacht in dit digitale tijdperk.

In deze context was het voor Olen belangrijk om een visie te realiseren die gebaseerd is op een integrale aanpak waarin samenwerking tussen de diensten cruciaal is voor alle gebieden die verband houden met het stedelijk beleid.

Brainmove ging daarom stap voor stap te werk, te beginnen met een visie workshop met het MAT. Vervolgens werd een profielanalyse uitgevoerd, waarbij de managers werden betrokken. In de volgende fase werden de behoeften van elk team vastgesteld door middel van specificatieworkshops. Het einddoel van het project: een vernieuwde en gecentraliseerde dienstverlening volgens de waarden van Olen.

Onze cliënten getuigen

Moet u de kostenstructuur van uw kantoren optimaliseren? Droomt u van een meer op samenwerking gerichte werkorganisatie? Gaat u verhuizen en wilt u een toekomstbestendige aanpak?

Scroll naar boven