Specificaties voor een hypermodern labogebouw voor de Universiteit Antwerpen

Specificaties voor een hypermodern labogebouw voor de Universiteit Antwerpen

De uitdaging

De Antwerpse universiteit beschikt over een uitgebreid gebouwenpatrimonium en wordt geconfronteerd met significante uitdagingen die betrekking hebben op de triple bottom line van de duurzaamheid: People, Planet en Profit. Aangezien ook in een universitaire context steeds vaker wordt thuisgewerkt, is de bezetting van sommige gebouwen niet meer rendabel. Ook wil men de onderhoudskosten terugbrengen en de gebouwenportfolio moderniseren. Het uiteindelijke doel is het creëren van moderne en aantrekkelijke werkomgevingen waarin studenten, professoren, onderzoekers, ondersteuners en administratieve krachten optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen. Met name de faculteit Biologie is toe aan een nieuw gebouw voor zowel de laboratoria als de kantoren. De betrokken onderzoeksgroepen zitten vandaag verspreid over meerdere verouderde gebouwen. Door het hybride werken blijven de kantoren onderbenut terwijl men ook de het gebruik van de labo-omgevingen wil optimaliseren. Het facilitaire team van de UA schakelde brainmove in om de specificaties op te stellen voor een hypermodern labogebouw.

Onze aanpak

brainmove startte met de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie voor de faculteit biologie rond de nieuwe manier van samenwerken in het nieuwe gebouw. Tijdens een strategische sessie met het management team, werden de uitdagingen voor de toekomst besproken. Aan de hand van gerichte strategische vragen en een geleide discussie werden de neuzen in dezelfde richting geplaatst en kwamen we tot een verhoogd draagvlak voor de optimalisatie van de laboratoria.

Meten is weten. Aan de hand van een bezettingsmeting werden de piekbelasting en de gemiddelde belasting in kaart gebracht. De UA gebruikte hiervoor de unieke braincount tool die de klant in staat stelt om met eigen resources de bezetting te registreren gedurende een aantal weken. We hanteerden een profielanalyse om de specifieke profielen van de onderzoekers, ondersteuners en admins te doorgronden en te koppelen aan een specifieke werkplekkenmix.

brainmove schakelde een expert in laboratoriumtechnieken in om een objectieve doorlichting te maken van de gewenste types laboratoria gekoppeld aan veiligheidsniveaus, uitrusting en oppervlakten. Tijdens verschillende workshops met de onderzoeksgroepen werden de behoeften geobjectiveerd en gekoppeld aan concrete oplossingen. Gedurende het gehele traject ondersteunde brainmove ook de interne communicatie over het traject en coördineerden we verschillende afstemmingsvergaderingen en brainstormsessies met de stakeholders.

Het resultaat

Het resultaat van onze analyses werd samengevat in een uitgebreide specificatienota die de UA in een volgende fase kan gebruiken om een gespecialiseerd architectenbureau te briefen. Het draagvlak bij de betrokken onderzoeksgroepen voor een innovatieve en duurzame oplossing werd aanzienlijk verhoogd. Via de studie van brainmove kan het facilitaire team van de UA de bouw van een ultramodern labogebouw aanvatten op basis van objectieve data.

Scroll naar boven