Onze klanten kiezen resoluut voor brainmove, waarom?

Een nieuwe werkplek raakt de kern van je organisatie, kies dus de juiste partner. Dit zijn alvast de redenen waarom bedrijven en de overheid voor ons kiezen.

1. Onafhankelijkheid

Je wil neutraal advies zonder commerciële bijbedoelingen, zodat je de best mogelijke beslissingen neemt. Wij begeleiden jou bij de keuze van leveranciers, maar hebben er geen commerciële banden mee. Samen zoeken we de beste leverancier voor je werkomgeving.

2. Gegarandeerd maatwerk

Je verwacht een werkomgeving die aansluit bij je behoeften, strategie en cultuur, in functie van je visie en objectieven. Door elk project te starten van een leeg blad en tegelijk te leren uit de successen en fouten van andere organisaties, boeken we keer op keer succes.

3. De mens centraal

Het gaat niet over bureaus en vergaderzalen. Het gaat over mensen als sleutel tot je succes. En over je verantwoordelijkheid voor hun welzijn. We bekijken het functioneren van de mensen in je organisatie vanuit een psychologische reflex. De verandering van gedrag op de werkplek, daar ligt de sleutel tot succes.

4. Focus op participatie

Je wil medewerkers betrekken in de ontwikkeling van hun werkplek. Terecht, want enkel zo ontstaat het broodnodige draagvlak. We luisteren naar de stakeholders en betrekken hen met oefeningen en workshops. We garanderen de meerwaarde van de nieuwe werkomgeving en laten hen die ervaren.

5. Evidence based

Ga niet over één nacht ijs. Je verwacht uitspraken en beslissingen die gebaseerd zijn op feiten en wetenschappelijk onderzoek. We houden de vinger aan de pols van werkplekevoluties, durven zaken constructief in vraag stellen en werken samen met partners die vaak verbonden zijn aan universiteiten en onderzoekscentra.

6. Verankerd in de organisatie

Werkplekontwikkeling staat niet op zich. Je wil die verankeren in je organisatiecultuur- en structuur als een volwaardige strategische pijler. Wij hanteren vlot diverse organisatiemodellen, zien het grotere plaatje van je organisatie – bijv. je HR-strategie – en nemen dat mee in je werkplekontwikkeling.

Sluit Menu