Het Nieuwe Werken invoeren

De 4 basisprincipes bij het invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW)

Het Nieuwe Werken (HNW) invoeren is over het algemeen een zeer complex project. De hele organisatie moet een serieuze bocht maken en dit zorgt vaak voor weerstand bij de betrokken teams op het terrein. Via volgende basisprincipes is het mogelijk Het Nieuwe Werken (HNW) efficiënt en effectief door te voeren.

  1. Bieden van een duidelijke, maar eenvoudige structuur

Een eerste stap bij het invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW) is een eigen visie creëren. Deze visie biedt het kader waaraan elke beslissing wordt afgetoetst. Zo kan er in functie van de visie op Het Nieuwe Werken (HNW) specifieke objectieven voor het traject ontwikkeld worden. Hierbij is het belangrijk dat deze ondersteunt wordt door alle stakeholders.

  1. Ondersteunen van het proces door procesfacilitator

Een tweede stap is de aanstelling van een coördinator voor Het Nieuwe Werken (HNW). Deze functioneert als gezicht en aanspreekpunt voor het traject. De coördinator ondersteunt de verschillende B’s (bricks, bytes en behavior) en behoud de helikopterview over het project.  In de werkgroepen van de 3 B’s worden specifieke actieplannen uitgewerkt. Hierdoor ontstaat een duidelijke projectstructuur die dient als kapstok bij de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW).

  1. Inhoudelijke ondersteuning via participatie en communicatie

Het falen of slagen van het traject is vooral afhankelijk van de werknemers. Deze moeten geïnformeerd, geconsulteerd en gemotiveerd blijven tijdens het veranderingsproces. Duidelijke communicatie en participatie spelen hier een grote rol. De interne communicatie moet geloofwaardig zijn en ze moet op maat ontwikkeld worden. Zo creëren we een krachtig draagvlak voor de principes van Het Nieuwe Werken (HNW).

  1. Kennisoverdracht: “Change is not an event… It’s a process”

Verder moet er ook een duidelijke inventaris worden gemaakt van alle kennis en skills tijdens het project. Vaak wordt een verandering herleid tot een groot evenement of een eenmalige opleiding. Dit is echter helemaal fout. Een veranderingstraject is een incrementeel, stapsgewijs proces op verschillende niveaus. De kennis opgebouwd in eerdere stappen moeten voor iedereen te raadplegen zijn. Een efficiënte kennisoverdracht zorgt ervoor dat de gebruikers op de hoogte blijven van de progressie en de kennis bezitten om mee te blijven participeren in het traject.

Wil je meer weten over Het Nieuwe Werken (HNW), contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag op weg!

Sluit Menu