Change Management – de 4 basisprincipes

Change  Management – Wat 30+ jaar gezamenlijke ervaring ons geleerd heeft

Organisaties moeten zich aanpassen aan de noden van de markt, hierdoor is verandering onvermijdelijk. Dit is voor de medewerkers alles behalve evident. Zij zijn ten slotte diegenen die ervoor zorgen dat de organisatie doet waar ze goed in is.

 Lees hieronder hoe brainmove o.b.v. enkele basisprincipes en een eigen ontworpen model keer op keer slaagt change management efficiënt en effectief door te voeren.

Vaak wordt een change traject herleid tot een groot evenement of een eenmalige opleiding. Gedragswetenschappers zoals Kotter, Lewin en Kubler-Ross leerden ons dat we een organisatie enkel in beweging krijgen door met schaalbare acties te werken en deze consistent te visualiserenbrainmove ontwikkelde daarom een specifieke methodiek om weerstand om te zetten in een authentieke dynamiek. Deze methodiek steunt op volgende basisprincipes:

  1. Communiceer strategisch: vertrek vanuit de visie, probeer niet te overtuigen maar laat de gebruikers de toegevoegde waarde ondervinden.
  2. Blijf pragmatisch: focus op haalbare targets en definieer quick wins. Door verandering op te splitsen in haalbare targets wordt het veranderingsproces gefragmenteerd. Zo is het voor de werknemers duidelijk en wordt het overzicht behouden.
  3. Werk evidence based: meten is weten, breng de verandering in beeld. Gebruik benchmarks met andere organisaties. Zo kan de organisatie de progressie die ze maakt duidelijk in beeld brengen.
  4. Kies een geïntegreerde aanpak: organiseer brede samenwerking tussen de ondersteunende diensten en betrek de business. Verandering top-down doorvoeren is een no-go. Laat de mensen bottom-up mee participeren in dit proces.

Begin vandaag en probeer niet te lopen voor je kan stappen.

Sluit Menu