Activiteitsgebonden werken, wat is het?

Context

De moderne organisatie denkt actief na over de werkomgeving die ze aanbiedt aan haar medewerkers. Onze werkomgeving moet het welbevinden en de productiviteit van de gebruikers ondersteunen. We willen ook duurzaam omgaan met de ruimte en de middelen die we ter beschikking hebben en anderzijds flexibel blijven zodat we gemakkelijk kunnen inspelen op de sterk veranderende behoeften van onze organisatie. Activiteitsgebonden werken speelt hier op in.

Basisprincipes

In de activiteitsgebonden werkomgeving beschikken we niet langer over een eigen werkplek. We delen de beschikbare werkplekken en stemmen ze af op onze activiteiten.

In de activiteitsgebonden werkomgeving gebruiken we een waaier aan verschillende werkplektypes. Er zijn plekken waar we in stilte kunnen werken, er zijn individuele werkplekken voor het verwerken van dossiers, projectruimtes, vergaderplekken, brainstormruimtes enz…

In de activiteitsgebonden werkomgeving ruimen we systematisch de werkplek op wanneer we ze niet meer nodig hebben. Dit is uiteraard pas van toepassing wanneer we bv meer dan 2 uur in een overleg gaan zitten. Het is een kwestie van gezond verstand.

Voordelen

Door het aanbieden van variatie kan ik mijn werkplek beter afstemmen op mijn behoeften. Ik kies de plek die het beste past bij wat ik nodig heb.

Het activiteitsgebonden werken dwingt ons om de processen binnen onze teams te herbekijken en zoveel mogelijk digitaal te werken. Deze werkvorm zet in op maximale informatie-uitwisseling en samenwerking.

Voor de organisatie betekent het activiteitsgebonden werken een opportuniteit om het ruimtegebruik kritisch te bekijken en te optimaliseren. De werknemers bewegen meer en dit komt het welzijn ten goede.

Kortom, het activiteitsgebonden werken draagt bij tot een duurzame bedrijfsvoering

Opgelet

Het activiteitsgebonden werken vraagt een grondige aanpassing van het gebruikersgedrag. Een copy/paste vanuit de huidige toestand naar de nieuwe werkomgeving is onmogelijk.

Om problemen te vermijden zijn duidelijke afspraken tussen de gebruikers rond het gebruik van de werkomgeving geen overbodige luxe. Deze worden het beste uitgewerkt in samenwerking met de gebruikers.

Voor vele gebruikers is het overschakelen naar activiteitsgebonden werken een grote stap in het onbekende. Een aangepast opleidingstraject is dus noodzakelijk. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een opleiding leidinggeven op afstand voor het middenkader, opleidingen ergonomie en een opleiding rond het digitaal werken.

Een begeleidingstraject van de gebruikers is noodzakelijk.

Sluit Menu